'Denken vanuit een ontwerpers perspectief' als bedrijfsstrategie

Wat als ... we gewoon beginnen met anders te denken. We moeten nadenken over hoe onze toekomst eruit ziet. Je product of dienst zou meer moeten zijn dan het nieuwste, luidste of mooiste, het zou het verschil moeten maken!

Wij benaderen de probleemstelling vanuit een ontwerpers perspectief met de focus op de eindgebruiker. We denken niet lineair maar passen het systeemdenken toe; een brede en ruime kijk op de problematiek waardoor we andere verbindingen leggen en zo sneller tot andere en betere inzichten komen. Door het aanwakkeren van de verbeelding ontstaan nieuwe ideeën en innovatie.

We zoeken naar nieuwe oplossingen door het blootleggen van latente behoeftes van de eindgebruiker wat kan leiden tot nieuwe businessmodellen.

Wat we nu bouwen is wat we achterlaten. We hebben te maken met een complete nieuwe economie, en dat vraagt om nieuwe visies ... en lef!

Neem contact op